Förslag -
Ny trafik på sträckan Gävle - Sandviken - Hofors

Fram till den 16 april var det möjligt att tycka till om förslaget på ny trafik för stäckan Gävle - Sandviken - Hofors. Det har även funnits möjlighet att träffa oss på fem olika platser under mars och april för att få mer information och diskutera förslaget. Här har du fortfarande möjlighet att läsa om förslaget och om vad som händer fram till trafikstart den 10 december 2017.

Vad händer nu?Läs om förslagetVad händer nu?

Vi är tacksamma för alla synpunkter och önskemål som har lämnats och här hittar du information om vad som händer fram till trafikstarten den 10 december 2017.
 
  • Inkomna synpunkter och önskemål analyseras och eventuella justeringar görs av förslaget fram till slutet av september 2017.
  • Tidtabeller och linjesträckning för den nya trafiken presenteras här under november 2017.
  • Från oktober till december 2017 planeras och säkerställs införandet av den nya trafiken.
  • Trafiken börjar köras den 10 december 2017.
 


Om förslaget

Varje år görs cirka 1 miljon resor med busslinje 41 och fler och fler väljer att ta buss mellan Gävle-Sandviken-Storvik-Hofors. För att möta dagens och framtidens behov har vi tagit fram ett förslag med fler och snabbare linjer.

Varför gör vi detta?
Vi vill underlätta för dig som resenär att enklare kunna ta dig till arbete eller skola, vi vill även öka busslinjernas punktlighet för att du ska kunna känna dig trygg i att du kommer fram i tid. I förslaget har vi skapat fler och snabbare linjer med tätare turer när trycket är som störst på bussarna.


Förslag på ny trafik Gävle - Sandviken - Storvik - Hofors

Förslaget innebär att dagens busslinje 41 utökas och blir tre busslinjer. Här nedan finns mer information om respektive busslinje samt ett förslag på tidtabell.

  Gävle - Sandviken
Busslinje 41 trafikerar sträckan Gävle - Sandviken. Under högtrafik, när många reser, går bussen var 10 minut. Övriga tider på måndag - lördag går bussen var 20 minut och på söndag var 40 minut. Turerna startar och avslutas vid hållplats Valsargatan för att på så sätt även nå Sandvikens centrum.

Förslag - tidtabell linje 41


  Sandviken - Hofors
Busslinje 141 trafikerar sträckan Hofors - Sandviken, ska du resa vidare mot Gävle byter du enkelt till busslinje 41 vid Sandviken Resecentrum. Under tider på dagen när många pendlingsresor görs fortsätter busslinjen till hållplats Mossvägen vid Sandvik samt till Sandbacka Park. Turtätheten är oförändad med avgång var 30 minut på vardagar och var 60 minut på lördagar och söndagar.

Förslag - tidtabell linje 141


  Gävle - Storvik - Hofors - - - (Falun)
Den nya snabbussen linje 241 trafikerar sträckan Hofors, Storvik, Valbo motorvägen och Gävle. Denna buss kompletterar tågen och passar dig som snabbt vill ta dig mellan de angivna orterna eftersom restiden blir 20 minuter kortare än idag om du reser mellan Hofors och Gävle. Vissa tider fortsätter denna busslinje även till Falun.

Förslag - tidtabell linje 241


Fördelar med att resa med bussar och tåg

Genom att åka kollektivt minskas utsläppen av koldioxid och du bidrar till en bättre miljö på kort och på lång sikt. X-trafiks bussar är till 97% fossilfria (100% hösten 2017)och X-tågen är helt fossilfria och körs på miljömärkt el. När du reser med bussar och X-tåg värnar du inte bara om miljön utan samtidigt rör du på dig i snitt 4 gånger mer än om du åker med till exempel bil, moped eller motorcykel. Dessa argument borde kunna få den mest inbitna bilisten att lämna nycklarna hemma och ta bussen eller tåget istället.
Till toppen


Förstora bilden